Cần bán page đã được verified. A C E nào có nhu cầu pm nhé
:D
P/s : Sr ad nếu có sai gì, mình đăng 1 lúc rồi sẽ tự xóa ngay ^^


Đạt Trần
dattran69.info

Báo giá vô ibx nhé

Dũng Nguyễn
dungnvac

Inbox nhé bạn :D

Hải Đăng
HD0972939999

Ib bạn nhé