Nghe nói có virus mới.
Thôg qua hệ thống thông báo của Facebook.
Thông báo bạn bè nhắc đến bạn trong 1 comment. Khi click vào thì bật ra 1 site khác.
Support và tech của FB team sớm xử lí nha. Nghe đâu có 23-24k user dính rùi ạ.
Hem bit có hại oẻ mức nào nhưng hem ổn.
Các biện pháp có thể là xoá cookies, check ễtnsion của chrome và xoá.
Hoặc dùng firefox, ie, opera.


Nguyen Van Dat
mr.nvandat2

chỉ là giúp người dùng tiếp cận adsense của google thôi mà =))