Alo, Có ai bị mất admin fanpage không vậy ??
Tự nhiên vào business thì còn admin bình thường, Vào bằng
Facebook.com/fanpage
thì không có quyền admin ???