Mọi người cho em hỏi, em muốn tạo trang mà bị tình trạng nó hiện lên có 2 mục: Chọn Danh mục và Tên doanh nghiệp. Khi thử tài khoản khác, nếu đúng ra thì phải có 6 mục và sau khi nhấn bắt đầu sẽ ra phần Thiết lập Máy tính. ( mọi người xem hình sẽ rõ ạ). Mong được sự giúp đỡ. Em cám ơn.


Luka Modric
Modric08

không hiểu b bị sao, mình vào tạo nó vẫn ra 6 mục, b có tạo nhiều page quá k? thử xóa lịch sử và cookie rồi khởi động lại xem

Trịnh Mạnh
manh.trinh.9275

ông tạo trang cho cty ông hay để kinh doanh bán hàng thế, nếu cho cty thì cứ điền vô thôi.