Các bác cho hỏi ngu: Ví dụ như chiến dịch Hoa Hướng Dương, làm sao đếm kết quả bằng hashtag được? Mình thử lên search thì nó không ra.
Thông tin thêm: Mỗi hashtag được cty tặng 20.000đ, nhưng vấn đề là cty đó làm thế éo nào đếm hastag?


up

Trần Tuấn
KenTEDvn

Chờ chuyên gia xuất hiện

Trần Tuấn
KenTEDvn

ko ai biết?