Mọi người cho em hỏi có ai bị LỖI KHÔNG THÊM ĐƯỢC CỬA HÀNG cho Page không, em có 1 page nút Thêm cửa hàng hiện ra rồi nhưng click vào đến đoạn Thiết lập đơn vị tiền tệ thì cứ quay tròn mãi. Thêm cửa hàng bằng điện thoại thì nó báo luôn "Đã xảy ra lỗi. Vui lòng thử lại". Các page khác đều thêm cửa hàng bình thường ạ. Page Doanh nghiệp địa phương rồi ạ.
Em gửi báo cáo cho Facebook mấy lần mà toàn nhận được cái mail tự động trả lời. Có ai biết khắc phục giúp em với ạ.