u/2396815443: (1756 Likes)
Hahahahahahaaaaaaaaa
_________________
Group Weibo Việt Nam:
https://www.facebook.com/groups/245234876341228
_________________
u/5264467798: (594 Likes)
Thì thầm to nhỏ = tụ máu = xét nghiệm dương tính
>u/5593161147: (20 Likes)
Có nhiều quan điểm khác nhau, nếu dựa theo quan điểm của ông, tôi nghĩ bác sĩ sẽ không nói câu “không cho phép thì thầm to nhỏ”, bởi vì như vậy chính là hy vọng kết quả miễn dịch là âm tính. Tôi nghĩ chỉ có nghĩa đơn giản là kiểm tra bình thường thôi.
>u/5264467798: (5 Likes)
Tôi xem lại 1 lần, ông nói đúng là do từ đấy có 2 nghĩa
_________________
u/2704987100: (207 Likes)
Không được thì thầm to nhỏ, quay ngang quay ngửa, nếu có hành vi gian lận sẽ bị xử lý nghiêm ngặt
_________________
u/5155125049: (173 Likes)
Xin lỗi ông, máu của ông không đạt tiêu chuẩn, mời ông tháng sau lại đến bệnh viện lần nữa
_________________
u/5201720209: (4 Likes)
Tui...không hiểu ????
>u/3974740381: (5 Likes)
Tui cũng xem comments rồi mà vẫn không hiểu
>u/5201720209: (7 Likes)
Tui với ông nhìn nhau là được rồi, 4 con mắt mơ màng
>u/3974740381: (7 Likes)
Tuổi tác cao rồi, không theo kịp tư duy của người trẻ tuổi
>u/5156623055: (1 Likes)
Có thể hiểu rằng, máu đang làm bài kiểm tra, thầy bảo rằng không được thì thầm to nhỏ
_________________
u/5746278310: (41 Likes)
Không hiểu tại sao
>u/5678269810: (10 Likes)
Kiểm tra máu (máu làm bài kiểm tra), thầy bảo tế bào máu khi kiểm tra không được thì thầm to nhỏ, sau đó tế bào máu nói bậy
_________________
u/2609312427: (40 Likes)
Đơ mất mấy giây mới hiểu, chuyện thiếu muối thế
_________________
u/6371236059: (5 Likes)
Đời này ghét nhất là nghe thấy câu đó: Không được thì thầm to nhỏ, quay ngang quay ngửa, nếu có hành vi gian lận sẽ bị xử lý nghiêm ngặt
_________________
Link weibo:

https://www.weibo.com/2396815443/H0Xkk8Qou?fbclid=IwAR3wTdF2PJynzAtQLMZIG_zDHC5XMBaETU9GOmzBdPdO4iYGm5x6bIDrai8&type=comment#_rnd1542452602628


Tuan Huynh
Rebirth2k2

Cái này cái hình gốc nó tiếng anh ghi blood test với no cheating đọc dễ hiểu ý hơn 😅

Na Phan
na.tu.526875

K hiu 🙂

Đường Song Đình
profile.php?id=100027056780335

😂😂😂 thằng kia kiểm tra máu thì cấm máu nói chuyện trong giờ kiểm tra thôi

Myy Sann
mysann0711

Không đc gian lận mới có kết quả chuẩn xác 😂