Câu hỏi: Những ý tưởng khởi nghiệp điên rồ nhưng đã thành công mà bạn biết?
Trả lời bởi Hannah Yang, sinh viên đại học Yale (2018)
Giữa những năm 1960, một Giáo sư kinh tế của Đại học Yale đã yêu cầu các sinh viên đại học nộp các bài nghiên cứu (paper) đề xuất các ý tưởng khởi nghiệp. Một sinh viên tên là Fred Smith, đã nộp bài một nghiên cứu đề xuất ý tưởng về một hệ thống vận chuyển và phân phối hàng hóa qua đêm; được xử lý theo dõi thông qua hệ thống máy tính. Ý tưởng của Fred, nếu được thực hiện thành công, sẽ trở thành cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp vận tải.
Tuy nhiên, vị giáo sư đã cho Fred điểm C và nói với anh ta rằng để có được điểm cao hơn, ý tưởng phải thực sự là khả thi.
Vài năm sau, Fred Smith trở thành người sáng lập của FedEx.
Hầu như tất cả các ý tưởng khởi nghiệp đều rồ điên cho đến khi nó thành công. Câu chuyện này được nhắc đi nhắc lại hằng năm trong các lớp kinh doanh của Đại học Yale để khuyến khích những ý tưởng điên rồ của sinh viên, với hy vọng rằng một ngày nào đó những ý tưởng này sẽ dần được hình thành và biến thành sự thật.
Source:
qr.ae/TbSt9b
Dịch bởi
#nqb

#quora3