#Youtube

#Music
The World's Best Kisser-Darwin Deez
Sauce:
https://www.youtube.com/watch?v=5h4ZtICxM0w


Vương Huỳnh
regiswong2002

tại sao mấy bạn lại haha :/

Mèo
imcatchingtherainbow

đi đâu cũng lôi theo

Nguyễn V. An
doandaihiep1231

Từ từ bác, mới đầu năm đừng có lôi code ra, sợ lắm. Ám ảnh vl

Thành Đinh
wewillmet.sometime

Nghe creepy vl

Phạm Lê Vân Khánh
phamlevankhanh

Huan Doan Ngoc

Vương Huỳnh
regiswong2002

Thật ra ban đầu tôi dịch "Girl what turns you on" thành " người ơi điều gì làm em nứng" 😳

Đặng Vũ Đức
pianovuduc

Vl quả MV cuồng OOP à =)))