#Pornhub

#2018yearinreview

#infographic

#BadPeaches

#DaoVien

#TianRex
Phần 6 - Thiết Bị và Công Nghệ
Nguồn: 2018 Year in Review - Pornhub Insights
(ko để link vì sợ thần trảm)
copy vui lòng giữ nguyên watermark
credit: Ung Chí Thanh (Tian Rex), nhóm/page Đào Viên
bấm vào từng hình để xem nội dung nha.
Phần 1:
http://bit.ly/2SIbQ1N
Phần 2:
http://bit.ly/2sevYwV
Phần 3:
http://bit.ly/2VybQU6
Phần 4:
http://bit.ly/2TwpRQk
Phần 5:
http://bit.ly/2SLh0ds


Ngo N Lam
lamflyhigh

đang xem pornhub, lướt thấy bài mà giật mình

Phạm Minh Hà
minhha.pham.9659

waaaa (´・ω・`)

Đào Việt Hưng
profile.php?id=100011079305095

TIL rằng có thể coi porn trên console <(“)