#Reviewqualitymask
Hình ảnh chỉ mang tính chất khoe mask mới, xin đừng bàn sắc đẹp
của u nha. Công nhận mask quality này xài thích qua trời oi, mỏng , dưỡng ẩm tốt giá rẻ , sáng da, mịn qua luon . Nen xài nha chi e.


Nguyễn Ngọc Diễm
profile.php?id=100015335324294

Da mụn dùng dc ko chị ơi