#ask
Em muốn tìm mua sẵn loại viên.
Ở hn có c nào bán k ạ?
Hoặc ord