Mình muốn tìm những shop bán hàng trong group. Chỗ nào vậy bạn. Mình tim ko ra. Trong gim bài cũng ko thấy.... HELP
😅
😅
😅
Mình mới vào nhóm! Mọi người chỉ giúp mình với nhé


Trần Ánh
ngocanh.tran.3990

Tìm hastag ở trên c nhé