#ask

#lỗchânlông
- Huhu các chị thông thái ơi, ai có cách nào giúp se khít lỗ chân lông hiệu quả không chỉ em với
:(
sàn dậy soi gương thấy một nùi hố đen là y như rằng tâm trạng hôm ấy thật tệ :((