Có bạn nào dùng serum này rùi, cho mình xin review với nhé:)


Đỗ Thu Hằng
hang.sone

Ảnh đâu bạn??