ai check hộ e có phải auth k ạ. e cảm ơn ạ

#ask

#help

#auth

#shu


Hoang Kim Anh
yingying3004

Bạn chụp nhìn ko rõ. Sờ thử chổ code có gồ ghề ko hay láng.