#ask

#trịmụn

#dadầu
Mọi người ơi, chuyện là em mình mới 15t mà da mụn như này có phải là mụn dậy thì không ce, có cách nào trị không ạ. Mong ce tv giùm e với ạ. Nhìn da e nó mà sót hết cả ruột
😞
😞
😞


Phương giữ da sao.. bày cho e nó y vậy..

Nguyễn T. Hảo
haoo.nguyen.54

Haizz mình cũng 15t mặt còn thâm , còn mụn nhiều hơn cả b -_-

Bích Đào
bichdao.pham.585

H