#mụn

#mẩnđỏ

#help

#ask

Da em sau mụn bị mẩn đỏ cả gò má luôn có chị nào biết sp nào chia sẻ em vs