Không biết ở đây có bạn nào đọc bộ này rồi có thể cho mình xin chút reviews về mặt nội dung, hình thức (giấy, đóng rìa giấy, etc..), và chất lượng dịch thuật.
Cám ơn nhiều.


Bùi Tiến Đạt
royal.red.752

Có tiền thì b cứ mua =]]… còn đọc rồi b sẽ phải xoắn não ra mới nhớ được hết các chi tiết, tên tuyến nhân vật :v

Bộ này dịch hơi kém + giấy in khá xấu :) . Nội dung thì nó kể chuyện xoay quanh các học trò của Quỷ Cốc Tử. Có nhiều đoạn kiểu hơi quá