#ask

#suaruamat

#AHA

#nhatban
Có chị nào dùng srm ÂH này của nhật chưa ạ
:)
) e nghe hiệu quả với da mụn lắm, da e thì chỉ có mụn ẩn thôi thì vó dùng đc kh ạ, da e là da hỗn hợp thiên dầu ạ
:)
))