Một chút gió lạnh đầu mùa, pha một tách trà hoa nhài, vùi mình vào những dòng tiểu thuyết , thi thoảng nhìn qua ô cửa sổ nhỏ thấy hạnh phúc đơn giản dễ sợ!!
p/s có bạn nào ở HN giao lưu sách với mình không!
 — at
Chung cư dream town
.


Chưa đọc quyển này và cũng không ở HN😂

Hiếu Núi
hieunui

Hà Nội mát rồi à? Đà Nẵng vẫn nóng lắm :(

Mai Lệ Mỹ
my.mai.10

3 lần bắt đầu, nhưng cả 3 lần đều chưa đọc được quyển này.