chào cả nhà
Hiện tại bên cty mình đang có nhu cầu chuyển hàng đi nước ngoài, với các thông tin sau, pác nào có làm bên mảng này hoặc có mối ruột giới thiệu anh em.
- Địa điểm nhận; Hông Kông ( có địa chỉ rõ ràng, cố đình, có người nhận bên đó)
- Địa điểm gửi hàng: tp Hồ Chí Minh
- Mặt hàng: yến sào ( loại đã làm sạch, đầy đủ giấy tờ, nguồn gốc, xuất xứ)
Pác nào làm bên này thì có thể inbox cho em với các thông tin sau:
- Số lượng vận chuyển tối thiểu, tối đa
- Chi phí tương ứng với số lượng đó
- Thời gian vận chuyển
- Cam kế
-.....