EM muốn chạy Ads cho SIM Số đẹp. ACE có cao kiến gì Target ko ak? e đang chạy ngân sách 500k/ ngày