Bên mình cần 1 team chuyên về mảng TVC, để làm giới thiệu cho sản phẩm công nghệ. Bạn nào có thể làm được vui lòng báo giá và gửi mình xem sản phẩm đã từng làm. Nếu làm tốt có thể hợp tác lâu dài
:)


xin báo giá mà ko để mail hả Lãng Đãng ơi, cho a xin cái mail đi a gởi credential qua

Lê Nhân
leenhandlk4

Phạm Quang - bao gia ne!