Dear Admin, em xin vài phút ngoài lề ạ.
====THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG=====
Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty SAVITEL cần tuyển nhân viên với các vị trí như sau:
1. Nhân viên Kỹ thuật: 02 người
2. Nhân viên Marketing: 01 người
3. Nhân viên Kinh doanh 02 người
Để biết thêm thông tin chi tiết và được mời phòng vấn vui lòng liên hệ số điện thoại 0933 85 7676 hoặc email: [email protected].
Website:
www.hoinghitruyenhinh.org

www.savitel.com.vn