Cần tuyển sinh viên làm việc online.
Yêu cầu: nhạy bén, có máy tính, ham học hỏi, làm việc tại cửa hàng ( hoặc làm từ xa)
Tính chất công việc : Viết bài về các sản phẩm công nghệ, đồ điện tử trên Web của shop.
Lương thỏa thuận.
Liên hệ: 0971 357 657


Mình làm từ xa dc hôn