Có lẽ phần lớn mọi người đều nghe hay đọc được đâu đó câu này “Hãy làm việc hơn sự kì vọng của người khác”, khuyên chúng ta hãy làm nhiều hơn, mang lại nhiều giá trị hơn nếu muốn được thành công trong sự nghiệp và xây dựng mối quan hệ.
Đó là lí thuyết, như mình, câu này mình đã được đọc trong sách từ những năm cấp 2. Nhưng tới giờ mình mới thật sự thấm thía ý nghĩa của câu này.
Mình nhận ra đó chính là điều khác biệt giữa người quản lí và người nhân viên. Người quản lí cũng đã từng làm công việc của người nhân viên đó rồi, nhưng lí do để họ được cân nhắc lên làm quản lí là lúc họ là nhân viên, họ làm nhiều hơn các công việc của một nhân viên bình thường.
Trong các công việc hiện tại, người có năng lực sẽ luôn suy nghĩ làm sao để thực hiện công việc tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, đẹp, sạch sẽ gọn gàng hơn. Ngoài ra, cùng hoàn thành xong một công việc bắt buộc, nhưng người có năng lực sẽ làm thêm những công việc khác không thuộc nhiệm vụ của họ, họ có sự quan sát nhạy bén, phát hiện ra những chỗ nào còn chưa ổn, cần được giải quyết là họ xắn tay vào làm ngay.
Để tập được thói quen “Làm nhiều hơn mong đợi này, mình không nghĩ là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, một số cách mà mình nghĩ có thể áp dụng là:
- Lập to do list mỗi ngày và cố gắng làm nhiều hơn mục tiêu đã đặt ra
- Trong quá trình làm việc, hãy quan sát, động não suy nghĩ xem mình có thể làm gì để giúp công ty, khách hàng của mình nhiều hơn nữa.
- Tới sớm hơn bình thường 15p, về trễ hơn bình thường 15p. Lúc hẹn gặp ai hay hẹn họp cũng vậy
- Trong mối quan hệ, hãy tinh tế, suy nghĩ xem mình có thể làm gì để phát triển mối quan hệ đó hơn.

#Qhuy
 — 
feeling sáng suốt.